Договор за представителство

"Бетта Контех" ООД сключи договор за изключително представителство на територията на България с немската фирма FASEK, която предлага широка гама продукти за газово-петролната индустрия.

още

Обща информация

При изграждането на газо- и петролопреносните системи се използват предимно метални тръби. Изборът на тръби обикновено е в зависимост от условията и въздействието на средата върху тях. Поради по-добрите им якостни характеристики, сред най-често предпочитаните са стоманените. Основният недостатък на стоманените тръби е тяхната податливост към корозия, която засяга както външните повърхности на тръбопровода, така и вътрешните, като най-силно уязвими са подземно положените тръбопроводи.

Съществуват различни методи за антикорозионна защита, но „Бетта Контех” ООД предлага изключително и само продуктите за антикорозионна защита с марка „ТИАЛ”

още