Договор за представителство

"Бетта Контех" ООД сключи договор за изключително представителство на територията на България с немската фирма FASEK, която предлага широка гама продукти за газово-петролната индустрия.

още

Сепарационни и филтриращи инсталации

 

Газови очистващи филтри и сепариращи инсталации се използват за отстраняване на увлечени течности и/или твърди вещества в съоръженията за сгъстяване и пречистване на природен газ. Така третирания газ може да се използва без да има притеснения за последващото оборудване.

 

Ефикасни и надеждни, такива инсталации са от решаващо значение за непрекъснатостта и ефективността на цялата система поради функционалната им важност, високите изисквания за качество на подавания газ и скъпоструващото оборудване (компресори), по продължението на тръбопровода.

 

Още