Договор за представителство

"Бетта Контех" ООД сключи договор за изключително представителство на територията на България с немската фирма FASEK, която предлага широка гама продукти за газово-петролната индустрия.

още

Дистрибуторство

24.07.2015

Нашата фирма сключи договор за дистрибуция на някои продукти и изключителни права за предлагането на други на територията на България с немската фирма FASEK Engineering and Production GmbH, която предлага индустриална техника за газово-петролната промишленост. Сред гамата от продукти може да намерите различни видове задвижки (електро-хидравлични, пневматични, газови и др.), вентили, електроизолиращи фланци, както и наливно-разливна техника. Пълна информация може да получите на сайта на FASEK - http://www.fasek.com.