Договор за представителство

"Бетта Контех" ООД сключи договор за изключително представителство на територията на България с немската фирма FASEK, която предлага широка гама продукти за газово-петролната индустрия.

още

Сепарационни и филтриращи инсталации

 

Предлагаме различни технологични решения, за да отговорим на специфичните изисквания на нашите клиенти. Разчитайки на нашия опит и възползвайки се от опита на нашите партньори, ние предлагаме и проектираме очистни филтри за природен газ не само като самостоятелни сепаратори, но също така вземайки предвид всички свързани системи и оборудване в инсталацията.
 

Благодарение на добрите практики и гъвкавия подход, можем да предложим проектиране на сепариращи и филтриращи инсталации, осигуряващи конструктивни и технологични решения, съобразени с индивидуалните нужди на клиента.