Договор за представителство

"Бетта Контех" ООД сключи договор за изключително представителство на територията на България с немската фирма FASEK, която предлага широка гама продукти за газово-петролната индустрия.

още

Сигнализатори

 

Наличните системи за сигнализация включват флаг индикатор, електрически индикатор или комбиниран флаг/електрически индикатор.

 

Сканиращи сигнализатори

 

Сканиращият сигнализатор предоставя прост и надежден метод за откриване на преминаващи бутала в рамките на тръбопроводната система. Устройството лесно се привързва върху тръбата и започва веднага да сканира за бутала, оборудвани с предаватели и постоянни магнити. Чрез този метод се избягва пробиването на тръбата, с което в значителна степен се намалява риска от инциденти при монтаж.
 

Когато буталото премине през сигнализатора, времето и датата се изписват ясно на LCD дисплея. Ако са преминали няколко бутала информацията за последните десет се запаметява и лесно може да се види впоследствие.
 

Предлаганите от нас сканиращи сигнализатори предоставят възможност за отдалечено наблюдение, както и SatCom връзка.